Inspire Group on valmennusratkaisujen tarjoaja, joka innoittaa ja kehittää yksilöitä, tiimejä sekä organisaatioita.

Toimimme sekä Suomessa että Euroopassa. Tiimillämme on monipuolista kokemusta ja osaamista kansainvälisten organisaatioiden kanssa työskentelystä sekä esimies- että johtoryhmätasolla.

Palvelukokonaisuutemme ytimenä toimivat vuorovaikutus-, tiimi-, johtamis- sekä myyntivalmennukset. Työhyvinvointi sekä kansallisten ja organisaatiokulttuurien ymmärrys luovat tukirangan jokapäiväiseen tekemiseen.

Tavoitteenamme on synnyttää asiakasyritykseemme yhteinen henki ja kieli. Yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta vahvistamalla vaikutetaan suorasti myös tavoitteiden saavuttamiseen. Puhallamme voimaa sekä luomme rohkeutta ja päämääriä. Saamme aikaan oivalluksia omasta toimintatyylistä sekä tehokkaasta tavasta toimia sidosryhmien kanssa.

Pyrimme herättämään intohimoa, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja energiaa. Matkasta voi ja pitääkin nauttia! Muutos saadaan yhdessä aikaan. Menestystä jakamalla nousee myös toiminnan kannattavuus.

Asiakkaitamme

INSIGHTS DISCOVERY -TUOTTEIDEN JA -PALVELUIDEN JOHTAVA JA KOKENEIN KOULUTTAJA SUOMESSA.