360-PALAUTE

Full Circle –ryhmäpalaute (360)

Miten kollegat, alaiset tai esimiehet minut näkevät ja kokevat & Miten erilaista palautetta vastaanotetaan ja käsitellään

Full Circle -koulutuksen avulla:

* Kyetään syventämään jo hankittua itseymmärrystä

* Saadaan tietoa siitä, miten muut (esim. alaiset tai asiakkaat) sinut ja toimintasi havaitsevat

* Kuullaan avointa palautetta seikoista, joita muut sinussa arvostavat

* Saadaan oiva mahdollisuus ottaa rakentavassa mielessä palautetta kehityskohdistasi!

Miten sidosryhmäsi näkevät sinut? Entä mitä sinä näet, kun katsot peiliin? Haluatko entisestään syventää itsetuntemustasi saamalla palautetta muilta? Miten sinä ja organisaatiosi voisitte hyötyä asiakkailta tai muilta sidosryhmiltä pyydetystä palautteesta?

Kohti parempaa johtajuutta

Full Circle–ryhmäpalaute on 360-tyyppinen ratkaisu luottamuksellisen palautteen keräämiseen. Esimiehillä on yleensä yrityksissä yhteisesti sovitut keinot tai menetelmät antaa palautetta alaisilleen. Kehityskeskusteluissa perinteisesti asetetaan mm. tavoitteita sekä annetaan palautetta ja keskustellaan onnistumisista ja mahdollisista kehittämistarpeista.

Esimies saa suoraa palautetta omalta esimieheltään, mutta harvemmin alaisiltaan. Esimies tulee tietoisemmaksi oman johtajuuden onnistumisesta, jos hänellä on mahdollisuus saada palautetta myös alaisiltaan.

Palautetta kaikilta sidosryhmiltä

Full Circle–menetelmällä voidaan pyytää ja saada palautetta myös kollegoilta, asiakkailta tai muilta sidosryhmiltä. Kun kollegoille mahdollistuu antaa palautetta tiimin sisällä, ryhmädynamiikka kehittyy ja työhyvinvointi lisääntyy. Hyvä tuote tai palveluratkaisu voi ”myydä itsestään” ja ratkaisevaa onkin itse asiakaskokemus.

Miten erottautua kilpailijoista ja voittaa asiakas puolelleen? Heiltä pyydetty palaute antaa arvokasta tietoa asiakaskohtaamisten laadusta sekä sitouttaa ja on keino osoittaa arvostusta. Asiakkailta saatu palaute voi tuoda lisämyyntiä palautteen pohjalta tehdyn kehitystyön ansiosta. Se voi myös pelastaa liikevaihdon menetyksiltä.

KIINNOSTUITKO TÄSTÄ VALMENNUKSESTA? JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ