ESIMIES- JA JOHTAMISVALMENNUS

Ihmisten johtaminen ja innoittava esimiestyö

Auttaa johtajia ja esimiehiä tulemaan tehokkaammaksi itsensä, tiimien sekä organisaation johtamisessa ja motivoinnissa

Ihmisten johtaminen ja innoittava esimiestyö -valmennus soveltuu hyödynnettäväksi, kun halutaan:

* Auttaa osallistujia tuntemaan paremmin itsensä, tiedostamaan oma johtamistapansa sekä sen vaikutus muihin

* Tarjota tukea ja keinoja osallistujille tehokkaampaan kommunikointiin erityyppisten ihmisten kanssa omassa organisaatiossa

* Auttaa osallistujia tunnistamaan omat ja toisten avainvahvuudet sekä toimintatavat

* Tarjota esimiehille parempia keinoja motivoida ja johtaa erilaisia alaisia

* Kehittää palautteenantamistapoja ja vuorovaikutussuhteiden laatua

Mitä on nykypäivän johtaminen? Miten johdetaan erilaisia persoonia? Tiedostatko, mitkä yksilölliset tekijät mahdollistavat alaistesi motivoitumisen?

JOHTAMISVALMENNUS

Tiedämme, että yritysten toiminta on monisyistä ja ne tarvitsevat taitavaa johtajuutta ja esimiestyötä. Sellaista, joka tämän päivän toiminnan johtamisen ohella kykenee havainnollistamaan mitä vaaditaan tulevaisuuden johtamiselta.

Autamme kutakin esimiestä maksimoimaan henkilökohtaisen vaikutuksensa siten, että he voivat johtaa intohimolla, visiolla, suoraselkäisesti ja korkealla moraalilla. He ymmärtävät vahvuutensa, heikkoutensa sekä sen, miten heidän tyylinsä vaikuttaa kollegoihin.

Jos yrityksenne tarvitsee korkean suoritustason omaavia tiimejä, silloin kaivataan myös uudistuskykyisiä johtajia, jotka voivat tukea tiimejä yltämään tavoitteisiinsa.

ESIMIES JOHTAA ILMAPIIRIÄ

Johtaminen on samalla yksinkertaista ja todella vaikeaa. Asioita ja numeroita on johdettava, mutta ihmiset ehdoin. Kuuntelu- ja keskustelutaidot sekä läsnäolokyky kuuluvat esimiehen työkalupakkiin.

Johtamiseen ja esimiestyöhön kuuluu oleellisesti päivittäisen myönteisen ja rakentavan palautteen antaminen. Yksi esimiehen avaintehtävistä on myös ilmapiirin johtaminen. Kannustava, luottamuksellinen sekä arvostava työyhteisö luodaan yhdessä – esimiehet ja johtajat edellä.

Muutoksen ja epävarmuuden sieto sekä vuorovaikutustaidot ovat esimiestaitoja. Ihmisen kohtaaminen on aina ainutlaatuista. Se on myös ennustamatonta ja yllätyksellistä. Taitava ihmisjohtaja haluaa aidosti kohdata alaisensa.

HENKILÖSTÖN MOTIVOINTI

Osaavan työvoiman pitäminen voi koitua kalliiksi ongelmaksi yritykselle.

Vaihtuvuutta ei voida eliminoida mutta sitä voidaan vähentää. Voimme auttaa teitä motivoimaan henkilöstöänne. Tuemme asiakkaitamme luomaan yhtiöön lojaaliuden kulttuurin, joka aikaansaa tunteen kuulumisesta parhaimpien ja terävimpien joukkoon. Kyvykkäät ihmiset haluavat olla osa menestystänne, jos he voivat odottaa kehittyvänsä, olevansa arvostettuja ja tulevansa palkituiksi lojaaliudestaan.

Kannustamalla heitä pysymään rakennatte vakaan perustan, jolle voidaan rakentaa huomisen menestystä.

Johtamisen ja esimiestyön kehittämisen valmennuksissa pyrimme luomaan myönteistä nostetta. Valmennuksissa korostuu motivoitumisen mahdollistaminen. Valmentava ote esimiestyössä saa yksilöt tekemään oman parhaansa yhteisen tavoitteen eteen. Esimies voi tukahduttaa alaistensa työnimun valvomalla ja mittaamalla. Itseohjautuvuutta tukemalla sekä vastuuta ja luottamusta antamalla voidaan saada paras esiin ihmisistä.

KIINNOSTUITKO TÄSTÄ VALMENNUKSESTA? JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ