Insights Discovery -malli

Joidenkin valmennusohjelmiemme tukena käytettävä Insights Discovery -malli on tehokas mieltymysperusteinen oppimisjärjestelmä, joka nojaa teoreettiselta viitekehykseltään sveitsiläisen psykiatrin C.G. Jungin sekä hänen oppilaansa Jolande Jacobin myöhempään laajaan tutkimustyöhön.

Dynaaminen ja innostava Discovery -oppimisjärjestelmä sisältää oheiseen kuvaan kiteytetyn toimintajatkumon. Ymmärrettyämme ensin paremmin omia ja viiteryhmämme toimintatapoja voimme mukauttaa toimintaamme haluttuun suuntaan. Tämä mahdollistaa onnistuneemman kommunikoinnin sekä kokonaisvaltaisemman toiminnan.

 

 

Yksinkertaisimmillaan oppimisjärjestelmä yksilöi neljä preferenssiä eli ”värienergiaa” –  Jäänsininen, Ruohonvihreä, Auringonkeltainen ja Tulenpunainen, jotka esitetään Insights Discovery -ympyrän kehällä. Kukin meistä käyttää värienergioita vaihtelevissa määrin, yksilöllinen värijärjestyksemme muodostaa persoonallisen tyylimme. Mieltymyksemme tiettyyn värienergiaan, eli toimintatapaan, osoittaa dominoivan tai suosimamme ajattelu-, työskentely- ja kommunikointityylimme.

Väripreferensseihin liittyvät adjektiivit havainnollistavat minkälaisia käyttäytymispiirteitä voidaan liittää kuhunkin tyylin

 

Kahdeksan tyypin ympyrä ilmentää, kuinka vahvimmin suosimamme värienergian rinnalla myös muut preferenssit vaikuttavat lähestymistapaamme toisiin ihmisiin tai tilanteisiin. Discovery -systeemi kehittyy lopulta 72 tyypin ympyräksi, jolla ääretön määrä väriyhdistelmiä edustaa yksilöiden ainutlaatuisuutta.

Valmennusryhmän jäsenet voidaan sijoittaa Insights -ympyrälle, jonka avulla havainnollistetaan ryhmän luontaisia vahvuuksia.

 

Insights Discovery -profiili

Insights Discovery -profiilin sisältämät selkeät graafit syventävät ymmärrystä

Osallistujat täyttävät 25-kohtaisen monivalintaisen itsearviointilomakkeen, jonka lopputulemana on 20+ sivuinen, kullekin vastaajalle yksilöllinen profiili. Se esittää yksityiskohtaisen kuvauksen hänen henkilökohtaisesta tyylistään ja korostaa hänen ainutlaatuisuuttaan yksilönä. Henkilöitä ei järjestetä paremmuusjärjestykseen. Kaikki värit ovat keskenään samanarvoisia ja jokainen meistä käyttää kaikkia neljää värienergiaa eriasteisesti. Yksilölliset mieltymyksemme useimmiten yhteen tai kahteen näistä muovaavat persoonallista tyyliämme ajatella, tehdä päätöksiä, työskennellä ja kommunikoida.

Perusosion lisäksi profiilia voidaan laajentaa tarpeen mukaan Johtamis-, Tehokas Myynti-, Henkilökohtainen saavuttaminen- sekä Haastatteluosiolla. Insights Discovery- profiili on saatavilla lähes 40 kielellä.

Tästä pääsen tutustumaan Insights Discovery -esimerkkiprofiiliin.

 

Mitä Insights Discoveryn avulla voidaan saavuttaa?

Henkilökohtainen Insights Discovery -profiili auttaa osallistujaa muun muassa ymmärtämään omaa luontaista toimintatyyliään sekä sen vaikutusta kanssaihmisiin. Profiilin ja siihen yhdistetyn ryhmävalmennuksen pohjalta saadun tiedon avulla kyetään kehittämään vuorovaikutussuhteita ja toiminnan tehokkuutta, mikä tukee organisaation kasvua. Profiilia voidaan käyttää myös erinomaisena työkaluna myönteisen ilmapiirin luomisessa ja ylläpitämisessä. Se toimii arvokkaana tukena myyntivalmennuksissa, ajan hallinnan tehostamisessa ja monessa muussa. Kerromme mielellämme lisää!

 

Miksi valita Inspire Groupin järjestämä Insights -valmennus?

Insights -järjestelmä on yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä. Asioista puhutaan väreillä, mikä helpottaa asian hahmottamista ja omaksumista. Asiakaspalautteemme mukaan koulutustemme vaikuttavuus on korkea sillä niiden sisältö jalkautuu hyvin käytäntöön ja jää hyvin elämään työpaikan arkeen.  Usein puhutaankin työyhteisön yhteisestä kielestä! Aihekokonaisuuksia lähestymme positiivisella ja kannustavalla sekä hauskallakin tavalla, mikä helpottaa teeman käsittelyä ja sitouttaa osaltaan osallistujat käsiteltävään teemaan, olipa kyse tiimidynamiikasta tai muutosprosessin läpiviennistä.

Valmennusten tukena voidaan käyttää monipuolista havaintomateriaalia. Värikkäät palikat ovat siitä hauska esimerkki!