KULTTUURIVALMENNUS

Monikulttuurisuus yrityksen voimavarana

Kulttuurikoulutuksissamme keskusteltavia teemoja ovat muun muassa:

* Monikulttuurisen työympäristön ominaisuuksien ymmärtäminen

* Muiden kulttuurien tiedostaminen ja arvostaminen

* Voimme kehittää merkittävästi omaa kulttuuriamme omaksumalla positiivia piirteitä muista

* Kulttuurienvälisten konfliktien tunnistaminen ja ratkaiseminen

* Keinot lisätä tehokasta kulttuurienvälistä ryhmätyötä

Voimme lisätä kulttuuritietoisuutta

Nykypäivän globaalissa työympäristössä yritykselläsi ja sen henkilöstöllä on yhä suurempi todennäköisyys työskennellä tai olla yhteydessä eri maista tuleviin työntekijöihin, yrityksiin tai kulttuureihin. Vaikka halutut tulokset ovat yleensä samoja, toimintatavat saattavat olla varsin erilaiset.

Suurimmat väärinymmärrykset ja ongelmat syntyvät näkymättömien, pinnan alla esiintyvien kulttuurierojen johdosta. Meidän on mahdotonta ymmärtää jokaisen kulttuurin yksityiskohtia, mutta voimme lisätä kulttuuritietoisuutamme ja näin ollen kehittää ymmärrystämme ja nähdä mahdollisuuksia, joita monikulttuurinen ympäristö tarjoaa.

Model of Freedom

Workshopissamme hyödynnämme ”Model of Freedom” –mallia diagnostisena työkaluna, jonka avulla arvioimme henkilön tai ryhmän asennetta ihmisten käyttäytymisen neljän kulttuurisen ulottuvuuden suhteen. Malli mittaa missä määrin yksilö arvostaa valtasuhteita, järjestelmiä, yksilöllisyyttä ja rooleja. Malli soveltuu käytettäväksi kaikissa kulttuurisissa ulottuvuuksissa (organisaatio, tiimi ja yksilö).

Tämä kiehtova ohjelma korostaa keskeisiä alueita, jotka organisaation on ymmärrettävä, jos se mielii onnistua tässä jännittävässä ja palkitsevassakin markkinaympäristössä.

KIINNOSTUITKO TÄSTÄ VALMENNUKSESTA? JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ