MYYNTIVALMENNUS

Myynnin tehostaminen – Asiakassuhteiden syventäminen

Auttaa myyntihenkilöitä olemaan tehokkaampia kaikilla myynnin portailla sekä parantaa asiakaspalvelun laatua

Myynnin tehostamisen – Asiakassuhteiden syventämisen -valmennus soveltuu hyödynnettäväksi, kun halutaan:

* Tukea osallistujia tiedostamaan oma tyylinsä kussakin myyntiprosessin vaiheissa

* Auttaa myyjiä tunnistamaan tehokkaasti erityyppisiä asiakkaita. Sen pohjalta he pystyvät paremmin mukautumaan asiakkaan toimintatapoihin, odotuksiin sekä tarpeisiin.

* Luoda konkreettiset keinot hioa kunkin osallistujan henkilökohtaisia myyntiprosessin kehittämiskohtia

* Tarjota myyjille keinot oikean myyntityylin ja strategian löytymiseen kullekin asiakastyypilleen

* Kasvattaa myyntityötä tekevien itseluottamusta lisäämällä tietoisuutta erilaisten ihmisten ostopäätöskäyttäytymisestä

Myyntivalmennus - prosessi

Osaatko ”lukea” asiakastasi? Miten käsitellä parhaiten ostovastusta? Mitkä ovat toimintatyylisi myynti- ja asiakaspalveluprosessin eri vaiheissa? Hyödynnetäänkö kunkin myyjän parhaat ominaisuudet tehokkaasti tiimitasolla?

YMMÄRRÄ ASIAKKAAN TODELLISET TARPEET

Asiakkaiden ymmärtäminen on avain onnistuneeseen myynti- tai palvelukokemukseen. Parhaita myyjiä eivät useinkaan ole he, jotka puhuvat eniten ja lennokkaimmin, vaan menestyvä myyjä kykenee kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan todelliset tarpeet. Ne voivat olla konkreettisia palveluun, ratkaisuun tai tuotteeseen liittyviä odotuksia, mutta myös vuorovaikutuksellisia mieltymyksiä.

Voimme tukea myynti- ja asiakaspalveluhenkilöitä ymmärtämään omaa luontaista myyntityyliään ja tunnistamaan kohtaamansa asiakkaan odotukset. Kuuden portaan mallin avullamme voidaan tarkastella myyntiprosessia kokonaisuutena ja löytää jokaiselle omat kehittymisalueet.

Samoin voidaan tarkastella millä tavoin tiimin luontaiset kyvyt kyetään parhaiten huomioimaan palvelukokonaisuutta toteutettaessa. Samalla taataan asiakkaalle tunne huipputiimistä sekä kokemus osaavasta kumppanista, joka kuuntelee ja palvelee.

Myyntivalmennus - tarpeiden tunnistaminen

TAVOITTEENA TULOKSELLINEN MYYNTIPORUKKA

Erinomaiset myyjät ja asiakaspalvelijat kykenevät luomaan yhteyden toiseen osapuoleen ja sitouttamaan heidät.  Mikäli yrityksenne menestys riippuu myyntihenkilöstön aikaansaannoksista, tiedätte myös, ettei kykyä ymmärtää asiakkaita paremmin voida hinnoitella.

Autamme teitä rakentamaan tuloksellisen myyntiporukan, joka havaitsee keitä heidän asiakkaansa ovat, miten he tahtovat businesta tehdä ja kykenevät mukauttamaan lähestymistapansa ja antamaan toivotunlaista vastakaikua.

MYYNTIVALMENNUS TUKEMAAN MYYNTIÄ JA ASIAKASPALVELUA

Myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisen valmennusohjelmissa keskitytään arvioimaan ja kehittämään omaa luontaista toimintatyyliä myynti- tai asiakaspalveluprosessin eri vaiheissa – tarpeen kartoittamisesta aina loppuun saattamiseen ja seurantaan. On tärkeää olla tietoinen omista mahdollisista kompastuskivistä. Ohjelma on suunniteltu auttamaan ihmisiä, jotka työskentelevät myyntiryhmissä tai tehtävissä, joissa pyritään vaikuttamaan sidosryhmiin. Vaikuttavalla myyntityöllä yritys voi samalla kertaa saavuttaa tyytyväisiä asiakaskokemuksia että loistavia liiketoimintatuloksia.

KIINNOSTUITKO TÄSTÄ VALMENNUKSESTA? JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ