TIIMIVALMENNUS

Tiimin / Ryhmän tehokkuus

Parantunut toimintojen välinen yhteistyö ja kommunikaatio & Tiimin yhteistoiminnan tehostaminen

Tiimin / Ryhmän tehokkuuden valmennus soveltuu hyödynnettäväksi, kun halutaan

* Tutkia tiimin vahvuuksia ja haasteita sekä sitä, miten muu organisaatio tiimin toiminnan näkee
* Luoda tilaa avoimelle ja rehelliselle vuoropuhelulle tiimin sisällä
* Kehittää toimintasuunnitelmia jatkuvalle kehittymiselle
* Kasvattaa tiimin sitoutumista
* Ennaltaehkäistä turhautumista sekä ratkaista sen tuomia ongelmia

Millainen on tiimin ryhmädynamiikka? Onko persoonien erilaisuus uhka vai kiinnostava mahdollisuus? Onko ryhmän jäsenten samankaltaisuus etu? Toimitaanko tiimissä innostuneesti yhteisen tavoitteen eteen?

TIIMIVALMENNUS TIIMITYÖN TUEKSI

Tiimityössä on kysymys ryhmän sisäisestä kanssakäymisestä. Avoin keskustelu, keskinäinen kunnioitus ja yhteenkuuluvuuden tunne luovat myönteistä ilmapiiriä. Hyvin toimiva tiimi tai johtoryhmä pystyy kohtaamaan mahdolliset ongelmat positiivisella, käytännöllisellä ja osallistavalla tavalla. Projektiryhmissä intensiivisen tiimiytymisen merkitys korostuu, koska ryhmät kootaan usein toisilleen tuntemattomista henkilöistä ja aikataulut ovat rajattuja. Ymmärtämällä erilaisia mieltymyksiä ja työskentelytyylejä tiimin keskinäinen arvostus kasvaa ja löydetään alueita, joiden varaan voidaan luoda vahvoja siteitä.

RYHMÄDYNAMIIKAN KEHITYS

Tiimi- ja johtoryhmävalmennuksissamme keskitytään ryhmädynamiikan kehittämiseen. Valmennuksissamme tunnistetaan tiimin keskeisimmät vahvuudet ja mahdolliset kehittämiskohteet sekä luodaan yhteiset toimintatavoitteet. Tiimissä voi esiintyä toisinaan vuorovaikutustilanteita, jotka aiheuttavat turhautumista. Erilaisuuden ymmärrys ja toisten arvostaminen vähentää näitä hidasteita tai esteitä sekä mahdollistaa toimintakyvyn säilyttämisen. Tyytyväiset tiimit ovat aikaansaannoksiltaan korkeatasoisia – autamme teitä saattamaan tiiminne yhteen tuottavuuden tehostamiseksi.

KIINNOSTUITKO TÄSTÄ VALMENNUKSESTA? JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ