TYÖHYVINVOINTI

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi

Mitä on hyvinvointi?

Kenen vastuulla se on tai miten sitä johdetaan?

Mitä, jos jokainen tekisi yhden hyvinvoinnin kannalta paremman valinnan päivässä?

Huolestuttaako sairauspoissaolojen määrä?

Johdetaanko teillä ilmapiiriä?

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi syntyy eri elämänalueilla

Jokapäiväiset hyvinvointia edistävät valinnat lisäävät yksilöllistä työhyvinvointia ja heijastuvat myönteisesti koko työyhteisöön ja organisaatioon. Hyvinvointia edistetään eri elämänalueilla – työpaikalla ja kotona sekä harrastuksissa ja vapaa-ajalla.

Yrityksissä tunnistetaan usein esteitä yksilöllisen hyvinvoinnin toteutumiseen: koetaan mm. stressiä, kiireen tunnetta ja väsymystä tai huonoa palautumista ja omien työresurssien hallintaa.

Jokapäiväiset valintamme vaikuttavat työssä jaksamiseen

Organisaatiot voivat tukea yksilön ja yhteisön hyvinvointia innostavilla ja herättelevillä valmennuksilla ja luennoilla. Niissä keskiössä ovat työhyvinvointiin vaikuttavat perusasiat, kuten henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, ravinto, lepo ja palautuminen sekä liikunta ja työkyvyn ylläpito. Hyvinvointi on jokaisen asia ja se on mahdollista jokaiselle.

Työantajan velvollisuus on mahdollistaa työntekijöiden oman työnhyvinvoinnin johtaminen. Työhyvinvointia ei luoda yksittäisillä virkistyspäivätempauksilla, vaan se on jokapäivästä toimintaa. Hyvinvoiva työtekijä on myös hyvää tulosta tekevä työntekijä.

KIINNOSTUITKO TÄSTÄ VALMENNUKSESTA? JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ